TRANS KING 

Krajowy i międzynarodowy

przewóz osób i paczek

  

ADAC ubezpieczenie Polaków na całą Europę

Umowa ubezpieczenia jako umowa prawa cywilnego zabezpiecza ubezpieczonych na wypadek zajść przewidzianych w umowie. Co za tym idzie, w razie powstania zdarzeń określonych w umowie ubezpieczeniowej ubezpieczyciel zobowiązany jest do wykonania określonych czynności na przykład wypłaty pieniędzy. Ubezpieczeniem popularnie wybieranym przez podróżujących Polaków jest ADAC. Jest to ubezpieczenie na całą Europę.


Czym jest ubezpieczenie ADAC?
Ubezpieczenie ADAC to rodzaj ubezpieczenia assistance, którym objęta jest osoba ubezpieczona i jego rodzina. Pomoc w razie wypadku przysługuje bez różnicy na rodzaj środka lokomocji. W przypadku samochodu mienie będzie ubezpieczone wyłącznie wtedy, gdy zostanie zarejestrowane na członka ADAC.

ADAC – jakie korzyści?
Oto główne z korzyści ubezpieczenia ADAC na całą Europę. W razie zajścia zdarzeń określonych w umowie posiadaczom karty ADAC Plus należy się:
• transport do szpitala,
• opieka nad bagażem (przewóz do miejsca zamieszkania),
• dowóz do miejsca zamieszkania,
• zorganizowanie i pokrycie kosztów noclegu (choroba, wypadek, uraz),
• pokrycie kosztów odwiedzin najbliższych osób (powyżej 2 tygodni pobytu w danym miejscu),
• odwiezienie dzieci do domu,
• pokrycie kosztów za nieplanowany i nagły powrót z podróży (choroba, śmierć, zdarzenie losowe),
• odwiezienie zwierząt domowych,
• realizacja recept (lekarstwa, których nie można nabyć w miejscu pobytu),
• pomoc w przypadku utraty dokumentów,
• pomoc tłumacza,
• transport pojazdu w razie, gdy kierowca nie ma możliwości jego prowadzenia,
• pomoc w przypadku uszkodzenia pojazdu (pokrycie kosztów naprawy i części zamiennych, holowanie, auto zastępcze),
• organizowanie i pokrycie kosztów noclegu po uszkodzeniu auta,
• zwrot kosztów przejazdów na krótkich trasach w razie uszkodzenia auta (transport miejski, taksówka),
• pomoc kredytowa
• pomoc prawna.