TRANS KING 

Krajowy i międzynarodowy

przewóz osób i paczek

  

Rejestracja samochodu w Belgii

Przeprowadzka do innego państwa wiąże się z wieloma formalnościami. Jedną z nich jest przerejestrowanie auta. Warto pamiętać, że jest to obowiązek również w przypadku dłuższego pobytu. Jak kwestia rejestracji samochodu wygląda w Belgii?


Belgia – co z rejestracją auta?
Wyjeżdżając do Belgii na dłużej niż 3 miesiące i korzystając ze swojego samochodu, właściciel auta zobowiązany jest do jego przerejestrowania. Obowiązek dotyczy osób przebywających na terenie Belgii, a także osób pracujących w tym kraju na umowie na czas nieokreślony. Rejestracja samochodu musi zostać dokonana najpóźniej po upływie 3 miesięcy od meldunku.

Rejestracja auta w Belgii – jak wygląda kwestia formalności?
Zarejestrować auto w Belgii mogą osoby wpisane do rejestru ludności i legitymujące się specjalną kartą pobytu. Aby można było dokonać rejestracji, potrzebne będą dokumenty:
• świadectwo homologacji typu pojazdu (gelijkvormigheidsattest),
• dowód rejestracyjny auta (inschrijvingsbewijs),
• wpisy dotyczące przebiegu kilometrów (Car-Pass),
• faktura zakupu.
Jeśli posiadamy powyższe niezbędne dokumenty, możemy udać się do Urzędu Celnego. Tu wypełniamy formularz rejestracji samochodu, który kolejno uprawnia nas do wybrania i wykupienia ubezpieczenia oraz będzie potrzebny w ramach wykonania obowiązkowego przeglądu samochodu.

Kto nie musi rejestrować auta w Belgii?
Obowiązek rejestracji samochodu w Belgii nie dotyczy:
• pracowników pracujących w delegacji maksymalnie przez 183 dni kalendarzowych w roku,
• pracowników instytucji międzynarodowych, gdy auto zarejestrowane jest na daną instytucję,
• pracowników firm zagranicznych użytkujących samochód zarejestrowany na firmę,
• osób przebywających na terenie Belgii krótko w ramach odwiedzin,
• rezydentów korzystających z wynajętych samochodów (maksymalnie 6 miesięcy).