TRANS KING 

Krajowy i międzynarodowy

przewóz osób i paczek

  

Regulamin

1. Rezerwacje przejazdu przyjmowane są drogą telefoniczną/sms.
2. Przewoźnik wysyła sms w celu potwierdzenia daty i godziny wyjazdu - w tym momencie zostaje zawarta umowa.
3. W dzień wyjazdu lub wcześniej Przewoźnik skontaktuje się z Podróżującym w celu podania godziny wyjazdu/przyjazdu.
4. Rezygnacji z przejazdu można dokonać 2 dni przed planowanym wyjazdem. W Przypadku rezygnacji przejazdu 1 dzień przed lub w dniu wyjazdu podróźujący zobowiązuje się pokryć 50% kwoty ustalonej z przewoźnikiem w związku nie wywiązaniu się z zawartej umowy.
5. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie gotówkowej u kierowcy.
6. W czasie podróży w pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
7. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Przewoźnika: awaria pojazdu, korki, postoje na granicach, czynniki atmosferyczne.
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone w bagażu Podróżującego.
9. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony.
10. Każdy z Podróżujących powinien zapoznać się z obowiązującym regulaminem(strona www wyświetlana jest na każdym banerze udostępnionym w internecie)