TRANS KING 

Krajowy i międzynarodowy

przewóz osób i paczek

  

Regulamin

1. Rezerwacje przejazdu przyjmowane są drogą telefoniczną-sms lub poprzez internet. Osoba zainteresowana wysyła dokładne adresy oraz date przejazdu, przewożnik potwierdza wyjazd sms - w tym momencie zostaje zawarta umowa.
2. W dzień wyjazdu lub wcześniej Przewoźnik skontaktuje się z Podróżującym w celu podania godziny wyjazdu/przyjazdu.
3. Rezygnacji z przejazdu można dokonać 2 dni przed planowanym wyjazdem. W Przypadku rezygnacji przejazdu 1 dzień przed lub w dniu wyjazdu podróźujący zobowiązuje się pokryć 50% kwoty ustalonej z przewoźnikiem w związku z nie wywiązaniem się z zawartej umowy (wysyłane jest pismo wzywające do zapłaty).
4. Osoba, która nie zrezygnuje z przejazdu, nie poinformuje przewoźnika i a mimo wszystko nie wsiądzie do busa, zobowiązuje się pokryć 100% kwoty ustalonej z przewoźnikiem za przejazd (wysyłane jest pismo wzywające do zapłaty).
5. Nie zastosowanie się do punktu 3 i 4 dot. zapłaty, sprawa zostaje skierowana do firmy komorniczej.
6. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie gotówkowej u kierowcy.
7. W czasie podróży w pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
8. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Przewoźnika: awaria pojazdu, korki, postoje na granicach, czynniki atmosferyczne.
9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone w bagażu Podróżującego.
10. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony.
11. Każdy z Podróżujących powinien zapoznać się z obowiązującym regulaminem.