TRANS KING 

Krajowy i międzynarodowy

przewóz osób i paczek

  

Regulamin

1. Rezerwacje przejazdu przyjmowane są drogą telefoniczną.
2. W dzień wyjazdu Przewoźnik skontaktuje się z Podróżującym w celu podania godziny przyjazdu.
3. Zapłaty za przejazd dokonuje się w formie gotówkowej u kierowcy.
4. W czasie podróży w pojeździe obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania środków odurzających.
5. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od Przewoźnika: awaria pojazdu, korki, postoje na granicach, czynniki atmosferyczne.
6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone w bagażu Podróżującego.
7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony.